ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

แนบเอกสาร

  1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 4 เทอม
  2. สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) 1 ชุด
  3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

คัดเลือก

  • รอบที่ 1 (ภาคปกติ) : 11 พ.ย. 65
  • รอบที่ 1 (นอกเวลาราชการ) : 28-29 พ.ค. 66

รายงานตัว/ชำระเงินลงทะเบียน
  1. ชำระด้วยเงินสด
  2. ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ.